Home   

De Jong & De Jong

New CVs Recordings/audio Video Recitals Contact Order CDs

Organ duet - live

Grote- of Onze Lieve Vrouwekerk , Dordrecht
Bachorgan
19 august 2009

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
BWV 34/5 Prelude O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe

Stevenskerk, Nijmegen
26 august 2014


Christian Gottlob Höpner (1799-1859)
Choralvorspiel Nun ruhen alle Wälder

Grote Kerk, Harderwijk
16 august 2007

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
BWV 12/1 Sinfonia Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen

Nicolaikerk, Utrecht
12 decembre 2009


Johann Sebastian Bach (1685-1750)
BWV 68/2 Aria (S) Also hat Gott die Welt geliebt

Oude Kerk, Delft
1 july 2010

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Variatie Wer nur den lieben Gott lässt walten - A 7 (1829)